eDepot en eGriffie draaien op volle toeren

Deze namiddag werd Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel in de Senaatscommissie ondervraagd over de implementatie van “eDepot” en “eGriffie”. “Het pilootproject eDepot werd in juni 2006 gestart. Sindsdien hebben meer dan 600 notarissen deze toepassing gebruikt en in totaal werden al 32 000 bedrijven langs elektronische weg opgericht” verklaarde Olivier Chastel. Gedurende de laatste…

Vereenvoudiging van de impactanalyses m.b.t. voorgenomen regeringsbeslissingen

Vandaag keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de geïntegreerde regelgevingimpactanalyse (geïntegreerde RIA) goed. De federale overheid had al de Kafka-test ingevoerd om de administratieve lasten te verlagen alsook de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Dankzij deze geïntegreerde regelgevingimpactanalyse zullen alle domeinen waarvoor een meting van de impact van een voorgenomen regeringsbeslissing gewenst is (administratieve lasten, gelijkheid…

Simplification des analyses d’impact des décisions envisagées par le Gouvernement

Le projet de loi concernant  l’Analyse d’impact de la réglementation intégrée  (AIR intégrée) a été approuvé ce vendredi en Conseil des Ministres. L’État fédéral avait déjà mis en place un  test Kafka visant la réduction des charges administratives et une étude de l’impact des décisions sur le Développement durable (test EIDD). Grâce à cette analyse…

Europa erkent de Belgische inspanningen

Federaal Minister van Begroting Olivier Chastel was op donderdag 30 mei te gast bij “Matin Première”, dus vlak na de ingebrekestelling van België door de Europese Commissie. Kort na de waarschuwing van de Europese Commissie aan België over haar staatsfinanciën, bleek Olivier Chastel gerust gesteld. “Ik vind dat de Commissie een redelijk standpunt ingenomen heeft.…