Financiële evolutie van het ambtenarenapparaat

Parlementaire vraag gesteld door de heer Ben Weyts Vraag Hoe groot is de besparing of stijging van de personeelskredieten bij de federale overheid in respectievelijk 2010, 2011 en 2012? Hoe evolueerden de personeelskredieten voor elk van vermelde jaren per beleidsdomein (FOD of federale overheidsdienst, POD of programmatorische overheidsdienst, enzovoort)? Antwoord Aan de hand van deze…

Federale overheidsdiensten – Communicatie met burgers – Gebruik van sociale media

Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Taelman  Vraag Bedrijven en overheden hebben de afgelopen jaren de kracht van sociale media ontdekt om op een vlotte en toegankelijke manier contact te onderhouden met (potentiële) klanten of burgers. Enkele federale overheidsdiensten (FOD) maken intussen ook gebruik van sociale media, zo kan je via @FOD_Financien nieuws volgen over en contact…

Actieplan administratieve vereenvoudiging 2008-2011

Parlementaire vraag gesteld door Mevrouw Bercy Slegers Vraag Het actieplan administratieve vereenvoudiging 2008-2011 werd goedgekeurd op 13 juli 2009 (zie: vraag nr. 45 van 5 juli 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 102, blz. 272). Welke specifieke acties uit het actieplan administratieve vereenvoudiging 2008-2011 zijn niet gerealiseerd? Welke werden bevroren en welke afgevoerd? Welke…

Félicitations au CPAS de Péruwelz et à son Président Vincent Palermo, lauréats du Prix fédéral de Lutte contre la Pauvreté

Charles Michel et Olivier Chastel félicitent le CPAS de Péruwelz et son Président Vincent Palermo (MR) lauréats du Prix fédéral de Lutte contre la Pauvreté 2013 La Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, Maggie De Block et la Princesse Astrid ont remis les Prix fédéraux de Lutte contre la…

De eerste aanpassing van de begroting 2013 besproken in commissie

Vandaag heeft Minister van Begroting Olivier Chastel het wetsontwerp houdende de eerste begrotingsaanpassing van de begroting 2013 in de commissie voor Financiën en Begroting ingediend. “In deze eerste aanpassing worden noodzakelijke aanpassingen van de begroting 2013 opgenomen die het gevolg zijn van de beslissingen van de Ministerraad van 26 april” verklaarde  de Minister. Bij de…

Le premier ajustement au budget 2013 en discussion en commission

Ce mercredi, le Ministre du Budget Olivier Chastel a présenté en commission Finances et Budget le projet de loi contenant le premier ajustement budgétaire du budget 2013. « Ce premier ajustement contient des adaptations nécessaires au budget 2013 découlant des décisions du Conseil des Ministres du 26 avril », a déclaré le Ministre. Le Gouvernement s’est engagé…