Hernieuwing van het mandaat van de Voorzitter van de FOD Begroting en Beheerscontrole

Op voordracht van de Minister van Begroting Olivier Chastel, heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met de hernieuwing van het mandaat van de heer Alfons Boon als Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole.  De heer Boon was voorheen Directeur generaal Begeleiding Begroting bij de FOD Budget en Beheerscontrole en is sinds…

Eedaflegging bij de FOD Begroting

Deze morgen heeft de Minister van Begroting Olivier Chastel de eedaflegging van nieuwe ambtenaren van de FOD Begroting en van de Inspectie van Financiën bijgewoond. De Voorzitter van de FOD Begroting, Alfons Boon, en de directeurs van de verscheidene departementen van de FOD Begroting waren ook aanwezig. “Gelet op de huidige economische toestand hebben we…

Nieuwe “Optifed”-projecten in de steigers!

Op vrijdag 19 april heeft de Ministerraad nieuwe projecten goedgekeurd in het kader van Optifed. Deze cel heeft als opdracht de kosten te verminderen en de efficiëntie in de overheidsdiensten aan te moedigen. De projecten worden door verscheidene Ministers gedragen, waaronder ook Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging, Olivier Chastel. Fedoclean Om een kwaliteitscontrole van…