Het naleven van de begrotingsdoelstellingen uitgestippeld in het stabiliteitsprogramma

Mondelinge vraag van de heer Steven Vandeput Vraag In het door de federale regering opgestelde stabiliteitsprogramma 2012-2015 wordt een stelselmatige vermindering van het vorderingentekort vooropgesteld om tot een evenwicht te komen in 2015. Volgens dit stabiliteitsprogramma moet het tekort in 2014 beperkt worden tot 1,1% voor de volledige overheid en tot 1,2% voor entiteit I.…

De begroting 2013 werd door het Parlement goedgekeurd !

Op donderdag  7 februari 2013 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2013 goedgekeurd. “In deze begroting worden zowel budgettaire strengheid als de noodzaak van een relance verenigd” verklaarde Olivier Chastel. Er dient benadrukt te worden dat België haar Europese verplichtingen naleeft, wat een uitstekend signaal is naar de lidstaten van de eurozone en…

Le premier contrôle budgétaire est programmé pour le 6 mars

Le Ministre du Budget, Olivier Chastel, a pris connaissance cet après-midi du rapport du Bureau du Plan.  Celui-ci annonce une croissance revue à la baisse pour 2013 (0.2%). Il s’agit d’un élément important dans le cadre du premier contrôle budgétaire. « Nous suivons l’évolution budgétaire de manière constante, précise le Ministre Chastel, et nous analyserons précisément…