De website efacture.belgium.be werd gelanceerd!

De elektronische factuur vormt een prioriteit in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Het gaat om een erg interessant werktuig : modern, praktisch, besparend en betrouwbaar. Hierdoor kan niet alleen de overheid op de werkingskosten besparen maar kunnen ook de ondernemingen hun administratieve lasten verminderen. Om het gebruik ervan aan te moedigen en de Europese…