Les projets Télémarc et GIAMI, vainqueurs des Agoria e-Gov Awards

Ce 6 décembre, l’application Télémarc a reçu l’Agoria e-Gov Award dans la catégorie “Rentabilité”. Cet outil en ligne a été conçu par l’Agence pour la Simplification administrative (ASA). Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre l’ASA, FEDICT, les gestionnaires et les utilisateurs de sources authentiques de données. Télémarc facilite l’adjudication des marchés publics…

FOD Budget en Beheerscontrole. – Opname ziektedagen door statutaire ambtenaren

Parlementaire vraag  gesteld door Mevrouw Reinilde Van Moer Vraag Statutaire ambtenaren hebben recht op 21 ziektedagen per jaar. De ziektedagen die niet opgenomen zijn, worden meegenomen naar het volgende jaar. De meeste ambtenaren vergaren op die manier een saldo aan ziektedagen. Een saldo dat soms aangewend wordt op het einde van de loopbaan, net voor…

Federale overheidswebsites – Toegankelijkheid – Label « Anysurfer » – Audits

Parlementaire vraag gesteld door Mevrouw Cindy FRANSSEN Vraag Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het toegankelijkheidslabel AnySurfer voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt tevens over dit label. AnySurfer (www.anysurfer.be) is een…

FOD Budget en Beheerscontrole. – Saldo ziektedagen

Parlementaire vraag gesteld door Mevrouw Reinilde Van Moer Vraag Per twaalf maanden dienstanciënniteit kan een statutaire ambtenaar maximum eenentwintig werkdagen ziekteverlof krijgen. Het aantal dagen ziekteverlof waarop de statutaire ambtenaar recht heeft, wordt verminderd met bepaalde niet-verrichte prestaties, bijvoorbeeld halftijdse vervroegde uittreding en verlof voor loopbaanonderbreking. De niet-opgenomen dagen ziekteverlof kun je kapitaliseren over al…

De elektronische facturatie op de agenda van het Forum for the Future

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel nam op donderdag 6 december deel aan het “Forum for the Future” congres dat meer dan 4000 deelnemers uit de sector van de economische beroepen zoals experten-boekhouders, fiscalisten, bedrijfsrevisoren ,… verzamelt. Eén van de workshops behandelde het thema ‘De elektronische facturatie : onontbeerlijk voor een digitale revolutie?’. De Minister…

Discussion sur la facturation électronique au Forum for the Future

Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel a participé ce jeudi 6 décembre au “Forum for the Future”, congrès qui réunit plus de 4.000 professionnels du secteur des professions économiques : experts-comptables, fiscalistes, réviseurs d’entreprises,… L’un des ateliers concernait « La facturation électronique ou comment gagner la révolution numérique ? ». A ce sujet, le Ministre a rappelé…