Optifed : vermindering van de portkosten

“De Ministerraad heeft op vrijdag 30 november haar akkoord verleend om de aanbevelingen die Optifed heeft voorgesteld uit te voeren teneinde de portkosten van de federale overheidsdiensten te drukken” maakte Minister van Begroting Chastel bekend. Optifed is het federale efficiëntieprogramma dat als doel heeft heeft besparingen te realiseren en de werking van de federale overheid…