Taalaanhorigheid personeel voor de FOD Budget en Begrotingscontrole

Parlementaire vraag  gesteld door LOGGHE Peter Vraag Mijn eerste schriftelijke vraag hierover dateert van 2007, waarin ik het had over « meten om te weten ». Verder schreef ik dat het belangrijk is om op regelmatige tijdstippen te meten in hoeverre het taalevenwicht in dit land al dan niet wordt gerespecteerd. Dit is dus een opvolgingsvraag, maar…

De evolutie van het aantal federale ambtenaren

Parlementaire vraag gesteld door Jean-Marie DEDECKER Vraag Het streven naar een efficiënte overheid is een opdracht voor elke overheid in België. Nochtans staat over een afslanking van het overheidsapparaat niets te lezen in het recente federale regeerakkoord van 1 december 2011. 1. Kunt u voor de verschillende beleidsdomeinen die onder uw bevoegdheden en/of voogdij vallen,…