Principe van de begrotingsspecialiteit – Toepassing – Rekenhof – Provisionele kredieten – Parlementaire controle

Schriftelijke vraag van mevrouw Anke Van dermeersch Vraag Het principe van de begrotingsspecialiteit, zoals dat werd vastgelegd in artikel 180 van de Grondwet, stelt dat het Rekenhof erop moet toezien dat « geen artikel van de uitgaven der begroting wordt overschreden en dat geen overschrijving plaatsheeft ». Alle verrichtingen moeten dus voldoende duidelijk en nauwkeurig worden geïdentificeerd. De…