Olivier Chastel en Hendrik Bogaert zetten nieuwe stap in financieel gezond personeelsbeleid

Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert verwachten voortaan elke maand een rapport van alle federale overheidsdiensten over het aantal ambtenaren dat ze in dienst hebben. De Ministerraad keurde vanmorgen hun voorstel daarvoor goed.   Tot op vandaag was er nooit een…

Olivier Chastel et Hendrik Bogaert font un nouveau pas vers une gestion financière saine du personnel

Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative Olivier Chastel et le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics Hendrik Bogaert attendent désormais de tous les services publics fédéraux  un rapport mensuel sur le nombre de fonctionnaires qui travaillent en leur sein. Ce matin, le Conseil des Ministres …

Burger kan nu ook online vzw oprichten

Wie een vzw wil oprichten, moet vanaf nu niet langer naar de griffie stappen. Voortaan kan ook de burger via de online applicatie  ‘E-griffie’ de oprichtingsakte van een vzw neerleggen. E-griffie zorgt voor heel wat minder verplaatsingskosten en dus een administratieve vereenvoudiging voor de burger. De nieuwe applicatie is tot stand gekomen door een samenwerking…

Le citoyen peut enregistrer en ligne son asbl

Celui qui veut mettre en place une asbl, ne doit plus se rendre aux greffes. Le citoyen peut désormais enregistrer une asbl par voie électronique via l’application « E-greffe ». E-greffe générera moins de coûts en matière de déplacements. Cela signifie également une simplification administrative pour le citoyen.   Cette nouvelle application est le fruit d’une…

De digitalisering van de melding van weddewijzigingen

Parlementaire vraag  gesteld door De heer Karel Uyttersprot Vraag Op gezette tijdstippen worden de wedden van de FOD Financiën (ongeveer 40.000 ambtenaren) opnieuw berekend onder invloed van indexeringen, barema’s, prestatieverminderingen, graadveranderingen, wijziging belastingen, enzovoort. Naar schatting zijn dit vijf brieven per jaar per werknemer. Dit komt neer op 200.000 brieven. Dit resulteert in een hoge…

Daling van de administratieve lasten voor bedrijven

Parlementaire vraag  gesteld door De heer Karel Uyttersprot Vraag Wij zijn verheugd met de aangekondigde vermindering van administratieve lasten voor onze bedrijven. Tegen 2014 zouden deze lasten met 30% worden verminderd. Een belangrijke stap waar het bedrijfsleven met veel genoegen naar uit ziet. 1. Op welke manier zullen de administratieve lasten verminderd worden? 2. Wordt…

Réduction des charges administratives imposées aux entreprises

Question parlementaire posée par Monsieur Karel Uyttersprot Question Nous nous réjouissons de la réduction annoncée des charges administratives imposées à nos entreprises. Les charges administratives seraient réduites de 30% à l’horizon 2014. Une mesure importante qui plaît beaucoup à nos entreprises. 1. Comment les charges administratives seront-elles réduites? 2. Une concertation est-elle organisée avec la…

Nederland – Bedrijven – Verlagen administratiekosten – Administratieve vereenvoudiging – Terugdringen nalevingslast

Schriftelijke vraag van de heer Bart Tommelein Vraag Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte in het najaar van 2010 zijn ondernemers gezamenlijk bijna een miljard euro minder kwijt aan het naleven van regels. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, aan de Tweede Kamer medegedeeld. Doordat veel verplichte procedures zijn vereenvoudigd en…