Facturatie – Elektronische facturen – Evolutie

Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Taelman Vraag Sedert 2010 is de wetgeving inzake het elektronisch factureren grondig vereenvoudigd. De elektronische factuur werd gelijkgesteld met de papieren factuur, waardoor België een voortrekkersrol opnam inzake  vereenvoudiging. Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen: 1) Welk percentage van de facturen…