Vereenvoudig het leven : Uitbreiding van de toepassing eDepot Egriffie

De oprichting van ondernemingen en VZW’s zal gemakkelijker worden door een bevordering van het elektronisch beheer van oprichtingsdossiers of wijzigingen van de statuten. Dankzij E-griffie (beschikbaar in real-test vanaf 01/05/2012) kunnen burgers de akten met betrekking tot de oprichting van een VZW elektronisch indienen. Vanaf 01/07/2012 zal het ook mogelijk zijn om E-griffie te gebruiken…

Simplifions-nous la vie : Extension de l’application eDepot et Egreffe

La création d’entreprises et d’ASBL sera facilitée par un recours accru à la gestion électronique des dossiers de création et de modifications des statuts. Grâce à l’application E-greffe (disponible en real-test à partir du 01/05/2012), les citoyens pourront transmettre de manière électronique les actes relatifs à la constitution d’une ASBL. A partir du 01/07/2012, il…

Vereenvoudig het leven : Promotie elektronische facturatie

De elektronische facturatie of e-voicing is een nieuwe manier van factureren die toelaat om niet alleen facturen in elektronisch formaat te ontvangen maar ook te versturen. Papieren facturen moeten dus niet meer behandeld worden. Het opslaan van de facturen op een computer of een externe harde schijf laat toe om deze facturen onmiddellijk te integreren…