Vastgestelde materiële vergissingen door het Rekenhof in het deel uitgaven van de overgezonden rekeningen

Schriftelijke vraag van mevrouw Anke Van dermeersch Vraag In de inleiding bij zijn 168e Boek merkt het Rekenhof op dat het heel wat materiële vergissingen heeft vastgesteld in het deel uitgaven van de overgezonden rekeningen, ook in de algemene totalen. De fouten zijn gesignaleerd aan de administratie maar werden slechts gedeeltelijk weggewerkt. Door de late…

Interministeriële Conferentie Financiën en Begroting: lijst van de elementen van responsabilisering

Gelet op de verschillende commentaren met betrekking tot de volgende vergadering van de interministeriële conferentie, gepland volgende dinsdag, wenst de Minister van Begroting Olivier Chastel te preciseren dat de lijst met elementen van responsabilisering die zal worden voorgelegd aan de Gewesten en de Gemeenschappen, dinsdagavond werd goedgekeurd door de Premier en de Vice-Premiers die samenkwamen…

Conférence interministérielle Finances et Budget : liste des éléments de responsabilisation

Suite aux différents commentaires relatifs à la prochaine réunion de la conférence interministérielle programmée mardi prochain, le Ministre du Budget Olivier Chastel tient à préciser que la liste des éléments de responsabilisation présentée aux Régions et Communautés est une liste avalisée par le Premier Ministre et les Vice-Premier Ministres réunis hier mardi en gouvernement restreint.…

Werkvergadering met het Verbond van Belgische Ondernemingen

Op maandag 19 maart was Olivier Chastel, Minister van Administratieve vereenvoudiging, te gast op de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Hij werd er verwelkomd door Secretaris-generaal Philippe Lambrecht en Afgevaardigd bestuurder Rudy Thomaes. Het Verbond van Belgische Ondernemingen is de enige inter-professionele werkgeversorganisatie die bedrijven uit de 3 gewesten vertegenwoordigt. Het VBO…

Réunion de travail avec la Fédération des Entreprises de Belgique

Ce lundi 19 mars,  Olivier Chastel, Ministre de la simplification administrative, était invité au siège de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB). Il y a été accueilli par le Secrétaire général Philippe Lambrecht et l’Administrateur-délégué Rudy Thomaes. La Fédération des Entreprises de Belgique est la seule organisation interprofessionnelle d’employeurs représentant les entreprises des 3…