Een begrotingsbijsturing van 1,819 miljard die het gevoel van soberheid verzacht.

De Kern heeft op zondag 11 maart een akkoord bereikt over de begrotingscontrole.  “In navolging van het rapport van het Monitoringcomité heeft de Regering beslist een extra budgettaire inspanning te leveren van 1,819 miljard. Dit bedrag bestaat enerzijds uit 1,469 miljard (door het Monitoringcomité aangegeven in functie van de groei van 0,1% in 2012) en…

Un ajustement budgétaire responsable de 1,819 milliard qui adoucit le sentiment d’austérité

Le Comité ministériel restreint a abouti à un accord ce dimanche 11 mars. « Dans la continuité du rapport du Comité de Monitoring, le Gouvernement a décidé d’un effort budgétaire supplémentaire de 1,819 milliard reprenant 1,469 milliard (exprimé par le Comité en fonction d’une croissance estimé à + 0,1% en 2012), auquel s’ajoutent 350 millions pour…