Antwerps gerechtsgebouw : Goedkeuring van de kostprijs

Schriftelijke vraag van de Heer Tanguy VEYS Vraag Eind 2007 hebben minister van Financiën Didier Reynders en toenmalig minister van Begroting Freya Van den Bossche het prijskaartje van het Antwerpse gerechtsgebouw blindelings goedgekeurd. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Rekenhof (zie: http://www.ccrek.be/docs/Reports/2010/ 2010_31_Gent_Antwerpen_NL.pdf). Tijdens het onderzoek stelde het Rekenhof vast dat op het…

Palais de justice d’Anvers : Approbation du coût

Question écrite posée par Monsieur Tanguy VEYS Question Fin 2007, le ministre des Finances Didier Reynders et l’ex-ministre du Budget Freya Van den Bossche, ont approuvé les yeux fermés le coût d’investissement du palais de justice d’Anvers, ainsi qu’il ressort d’un nouveau rapport de la Cour des comptes (voir: http://www.ccrek.be/docs/Reports/2010/ 2010_31_Gent_Antwerpen_FR.pdf). Dans le cadre de…

Departementen. – Uitbesteding van de opdrachten aan externe studiebureaus en consultancykantoren

Schriftelijke vraag van de Heer Herman DE CROO Vraag Ik kan het geachte lid, in antwoord op zijn vraag, volgende elementen meedelen : Dienst Federal Accountant (FEDCOM) : 1. Firma IBM/CSC: Installatie van een nieuwe boekhouding op een SAP platform 2. 22.180.114 euro (hier geldt geen eenheidsprijs; het gaat om een forfaitaire overeenkomst) 3. De…

Départements.- Adjudication de missions à des bureaux d’étude et à des cabinets de consultants externes

Question écrite posée par Monsieur Herman DE CROO Question Des services publics fédéraux et des membres du gouvernement fédéral recourent régulièrement à des bureaux d’étude ou à des cabinets de consultants externes pour la réalisation de missions diverses. 1. Depuis le 1er janvier 2007, quelles missions ont-elles été confiées, par le biais d’une adjudication, à…