Ambtenaren – Evaluatiecyclus  –  Negatieve eindvermelding

Schriftelijke vraag van de heer Guido De Padt Vraag Het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie bepaalt dat het beschrijvend evaluatieverslag geen eindvermelding omvat, behalve in het geval dat de evaluator oordeelt dat de geëvalueerde de vermelding « onvoldoende » verdient (art.…