Olivier Chastel presenteert de begrotingsresultaten voor 2011 en de schattingen voor 2012 aan een IMF-delegatie

Ieder jaar organiseert het Internationaal Monetair Fonds bilaterale vergaderingen met de lidstaten teneinde de macro-economische politiek te onderzoeken. Minister van Begroting Olivier Chastel heeft dus op dinsdag 24 januari 2012 een delegatie van het IMF in het kader van deze consultaties ontmoet. Dit tweede bezoek is een vervolg op het bezoek begin december tijdens dewelke…