L’aide apportée par la Belgique aux organisations humanitaires œuvrant dans la Corne de l’Afrique

Demande d’explications de M. Richard Miller Question Depuis plusieurs mois, une sécheresse sans précédent sévit dans la Corne de l’Afrique. Selon les chiffres d’organisations telles que la Croix-Rouge ou encore le Consortium 12-12, douze millions de personnes se trouveraient dans une situation de précarité alimentaire. Bien que de nombreuses organisations humanitaires soient sur le terrain…

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen – Samenwerking – 2010

Schriftelijke vraag van mevrouw Sabine de Bethune Vraag De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003. Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op…

DGOS. – Financiering door de Belgische Nationale Loterij

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag In de Belgische ontwikkelingssamenwerking is DGOS (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) verantwoordelijk voor de programmatie en de opvolging van Belgische projecten in verscheidene ontwikkelingslanden. De Belgische Technische Coöperatie (BTC) is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De financiering van DGOS gebeurt deels door de Belgische Nationale Loterij. 1. Kunt u een…

DGCD. – Financement par la Loterie Nationale belge

Question écrite posée par Mme. Ingeborg DE MEULEMEESTER Question S’agissant de la coopération au développement, la DGCD (Direction générale de la coopération au développement) est responsable de la programmation et du suivi de projets belges dans plusieurs pays, la Coopération technique belge (CTB) étant, quant à elle, responsable de l’exécution desdits projets. La DGCD est…

Olivier Chastel organiseert op 23 november een Gemengde Commissie met Palestina

Elke 4 jaar organiseert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gemengde commissies met de partnerlanden, om een overeenkomst te vinden over het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP). Dit programma bepaalt de inhoud, de modaliteiten en het bedrag van de Belgische bilaterale hulp aan het partnerland.   Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel kreeg woensdag groen licht van de Kern om een…

Olivier Chastel tiendra une commission mixte avec la Palestine le 23 novembre

Tous les 4 ans, la Coopération belge au Développement organise des commissions mixtes avec ses pays partenaires dans le but de s’accorder sur un Programme Indicatif de Coopération (PIC). Celui-ci définit le contenu, les modalités et le montant de l’aide bilatérale belge avec le pays partenaire.   Le Ministre de la Coopération au Développement Olivier…