Lanceringscongres voor de gemeenteraadsverkiezingen en de provinciale verkiezingen

Over minder dan een jaar zijn het weer gemeenteraads- en provinciale verkiezingen. Ik hoef u niet meer te herinneren aan het cruciale belang van deze verkiezingen voor onze beweging: de lokale verankering is de basis van het politiek engagement. De gemeente, het politieke niveau dat het dichtst bij de burger staat, is een ruimte waarin…

Congrès de lancement des élections communales et provinciales

Dans moins d’un an se tiendront les élections communales et provinciales. Il n’est pas utile de vous rappeler l’importance cruciale de ce rendez-vous pour notre Mouvement : l’ancrage local est la base de l’engagement politique. La commune, niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, est un espace dans lequel les Réformateurs doivent être présents…