België blijft volop investeren in de strijd tegen Aids, Tuberculose en Malaria

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel bevestigt de storting van de Belgische bijdrage van 21 miljoen € aan het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria voor 2011. « België blijft zich resoluut inspannen op dit gebied, en dat blijkt ook uit de verhoging van de aan het Fonds toegekende middelen: 12 miljoen € in…

La Belgique reste pleinement engagée dans la lutte contre le Sida, la Tuberculose et la Malaria

Le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel confirme le versement de la contribution belge, pour 2011, de 21 millions € au Fonds Mondial pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose et la Malaria. « La Belgique reste résolument engagée sur ce terrain, en témoigne l’augmentation des moyens alloués au Fonds : 12 millions € en…