De vrije vertaling van de Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s

Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester Vraag Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 27 april van dit jaar heb ik u in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen een vraag gesteld over de toegankelijkheid van de indicatieve samenwerkingsprogramma’s tussen ons land en de achttien partnerlanden. Ik ben van mening dat de ISP’s te weinig toegankelijk zijn…