Ondertekening van drie akkoorden tussen België en de Democratische Republiek Congo

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel is zeer tevreden met de drie akkoorden die op woensdag 6 oktober in Kinshasa werden getekend tussen de Democratische Republiek Congo en het Koninkrijk België.   Deze akkoorden gaan over de oprichting van drie zogenaamde Unités Conjointes d’Appui à la Gestion, die gevestigd zullen worden in de ministeries die bevoegd…

Signature de trois conventions entre la Belgique et la République Démocratique du Congo

Le Ministre de la Coopération au Développement, Olivier Chastel, se réjouit des trois conventions signées ce mercredi 6 octobre à Kinshasa entre la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique.   Ces conventions mettent en place trois Unités Conjointes d’Appui à la Gestion qui seront installées dans les ministères compétents pour les secteurs…

Investeren in onderwijs is kiezen voor een vredevolle, welvarende en waardige toekomst

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel woonde op woensdag 5 oktober de lancering van de UNICEF-campagne rond onderwijs in noodsituaties bij. Samen met Anthony Lake, Algemeen Directeur van UNICEF, en van de UNICEF-ambassadeurs Justine Henin, Axelle Red, Alain Hubert en Dixie Dansercoer volgde Olivier Chastel een les, die werd gegeven in een schooltent, zoals in de…

Investir dans l’éducation, c’est choisir un avenir empreint de paix, de prospérité et de dignité

Le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel a participé ce mercredi 5 octobre au lancement de la campagne d’UNICEF sur l’éducation en situation d’urgence. Aux côtés d’Anthony Lake, Directeur général d’UNICEF et des Ambassadeurs UNICEF Justine Henin, Axelle Red, Alain Hubert et Dixie Dansercoer, Olivier Chastel a assisté à une véritable leçon donnée…