Ter gelegenheid van het bezoek van Dilma Roussef, topontmoeting tussen België en Brazilië

Deze week is de Braziliaanse president, Dilma Roussef, op werkbezoek in België, onder meer voor de opening van Europalia Brazilië. Op maandag 3 oktober ontvingen Eerste Minister Yves Leterme, Minister van KMO’s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid Sabine Laruelle en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel de Braziliaanse president in het Egmontpaleis.   De vertegenwoordigers van de…

A l’occasion de la venue de la Présidente Dilma Roussef, Sommet entre la Belgique et le Brésil

Cette semaine, la Présidente du Brésil, Dilma Roussef, effectue une visite de travail en Belgique, entre autres pour l’ouverture d’Europalia Brésil. Ce lundi 3 octobre, le Premier Ministre Yves Leterme accompagné de la Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique Sabine Laruelle et du Ministre de la Coopération au Développement…

Balans van de activiteiten die georganiseerd werden tijdens het Belgische EU-voorzitterschap

Schriftelijke vraag van De heer Georges GILKINET Vraag : Tijdens het Belgische EU-voorzitterschap heeft ons land een hele reeks activiteiten, evenementen, formele en informele vergaderingen op diverse niveaus georganiseerd. Nu het voorzitterschap ten einde loopt, zou ik graag over een document beschikken met een overzicht van al die activiteiten, met vermelding van de organiserende instantie…