Olivier Chastel voorstander van een gezamenlijke programmering met de EU

De tweede dag van de Informele Raad Ontwikkelingssamenwerking was voornamelijk gewijd aan de gezamenlijke programmering, de effectiviteit van de hulp en de voorbereiding van het Forum van Busan. « België onderschrijft het principe van een gezamenlijke programmering met de Europese Unie volledig. Het betreft immers een mechanisme dat niet alleen de Europese integratie zal bevorderen…

Olivier Chastel en faveur d’une programmation conjointe avec l’UE

La deuxième journée du Conseil informel Développement était principalement consacrée à la programmation conjointe, à l’effectivité de l’aide et à la préparation du Forum de Busan. « La Belgique souscrit pleinement au principe d’une programmation conjointe avec l’Union européenne, il s’agit en effet d’un mécanisme qui, non seulement, fera la promotion de l’intégration européenne dans…

Millenniumdoelstellingen. – Terugdringen van de moedersterfte

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag : In 2000 ondertekende de Belgische regering de Millenniumverklaring. Millenniumdoelstelling 5 heeft betrekking op het verbeteren van de gezondheid van moeders. Het is de bedoeling de moedersterfte tussen 1990 en 2015 met 75 procent terug te dringen. In sommige landen is er op dat vlak tot nog…

Les « Objectifs du Millénaire ». – La diminution de la mortalité maternelle.

Question écrite posée par Mme. Christiane Vienne Question : En 2000, le gouvernement belge a signé la "Déclaration du Millénaire" dans laquelle l’"Objectif du Millénaire 5" était d’améliorer la santé maternelle et de faire baisser la mortalité maternelle de 75% entre 1990 et 2015. Pourtant aujourd’hui, dans certains pays, on n’enregistre pratiquement pas de progrès…

Op de Informele Raad Ontwikkelingssamenwerking bevestigt Olivier Chastel zijn steun aan een ambitieus Europees beleid voor ontwikkelingssamenwerking

Op donderdag 14 en vrijdag 15 juli neemt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel deel aan de informele bijeenkomst van Europese Ministers van Ontwikkelingssamenwerking die plaatsvindt in Sopot in Polen. De Hoge Vertegenwoordigster, Cathy Ashton, heeft samen met het Poolse Voorzitterschap van de EU-raad verschillende onderwerpen op de agenda gezet. De ministers bespraken de voorstellen voor…

Au Conseil informel Développement, Olivier Chastel réaffirme son plein soutien à une politique européenne de développement ambitieuse

Ce jeudi 14 et ce vendredi 15 juillet, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel participe à la réunion informelle des Ministres européen en charge du Développement qui se tient à Sopot en Pologne. A l’ordre du jour, différents sujets mis en avant par la Haute Représentante Cathy Ashton, en collaboration avec la…

Olivier Chastel maakt een budget vrij om de Syrische vluchtelingen in Libanon te helpen

De laatste weken vluchtten ongeveer 2.500 Syriërs naar het Noorden van Libanon om te ontsnappen aan de onlusten in hun land. De meeste van deze vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. Sommigen vonden onderdak bij familie of kennissen in Libanon, anderen werden ondergebracht in een school in Tall Bire. De Belgische regering heeft beslist samen te…