Olivier Chastel : « België voert hulp aan WVP en FAO op in het kader van de humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika »

Ten gevolge van de droogte en de stijgende voedsel- en brandstofprijzen, is het aantal mensen dat lijdt onder het gebrek aan voedsel in de Hoorn van Afrika onrustwekkend gestegen. De graanprijs is in het oosten van Kenia bijvoorbeeld met 60% gestegen, in het oosten van Ethiopië met 120% en in het zuiden van Somalië met…

Olivier Chastel : « Face à la crise humanitaire dans la Corne de l’Afrique, la Belgique renforce son aide à la FAO et au PAM »

Suite aux effets de la sécheresse conjugués à la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants, le nombre de personnes confrontées à de graves pénuries alimentaires dans la Corne de l’Afrique a augmenté de façon inquiétante. A titre d’exemple, le prix des céréales a augmenté de 60% dans l’est du Kenya, de 120%…

De voedselcrisis in de Hoorn van Afrika

Samengevoegde vragen van mevrouw Brems en mevrouw De Meulemeester Vraag : Eva Brems (Ecolo-Groen!):Gisteren riep Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, een spoedvergadering bijeen over de voedselcrisis in Somalië, Ethiopië en Kenia. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en andere hulporganisaties trokken eerder al aan de alarmbel. In de krant las ik vorige week…

Ontmoeting met de Nigerese minister van Buitenlandse Zaken

Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester Vraag : Vorige week ontving de minister de heer Mohamed Bazoum, minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van Niger. Niger is een van de 18 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en een van de grootste ontvangers van Belgische humanitaire hulp. In een persbericht sprak de minister lovend over de…

De nieuwe categorisering van regio’s door de Europese Unie

Vraag van mevrouw Daphné Dumery Vraag : Naar verluidt zou de Europese Unie haar 271 regio’s in de toekomst niet langer louter indelen in competitieve en convergentieregio’s, maar zou een derde tussencategorie worden gehanteerd voor regio’s waarvan het bruto binnenlands product per inwoner tussen 75 en 90 procent van het Europese gemiddelde bedraagt. Concreet zouden…

De verlaging met 400 miljoen euro van de steun voor het voedselhulpprogramma van de Europese Commissie

Vraag van mevrouw Christiane Vienne Vraag : De Europese Commissie wil de steun die ze toekent in het kader van het voedselhulpprogramma voor de armste Europese burgers met 400 miljoen euro inkrimpen. Die beslissing is onbegrijpelijk als men bedenkt dat de EU 2020-strategie onder meer beoogt armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Volgens meerdere hulporganisaties…

La crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique

Questions de Mmes Eva Brems et Ingeborg De Meulemeester Question : Eva Brems (Ecolo-Groen!): Hier, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, a convoqué d’urgence les États membres sur la crise alimentaire en Somalie, en Éthiopie et au Kenya. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et d’autres organisations d’aide ont déjà tiré la…