Les manuels scolaires pour la République démocratique du Congo (RDC)

Question écrite de M. Richard Miller Question : Depuis cinq ans, la Coopération belge distribue gratuitement des manuels scolaires destinés aux classes de troisième, quatrième, cinquième et sixième primaire. Cette aide est particulièrement précieuse puisque la République démocratique du Congo (RDC) fait partie des cinq pays au monde où les enfants sont les moins scolarisés…

Strijd tegen klimaatopwarming – Steun aan derdewereldlanden – Corruptie – Risico’s en maatregelen

Schriftelijke vraag van Meneer Bart TOMMELEIN Vraag : De miljarden euro’s die de komende jaren door westerse landen beschikbaar worden gesteld aan derdewereldlanden die zouden lijden aan de gevolgen van klimaatverandering, zijn zeer gevoelig voor corruptie. Daarvoor waarschuwde de organisatie Transparency International enkele weken terug in hun " global corruption rapport: Climat change ". De…

Financiering van de universitaire ontwikkelingssamenwerking

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag : Universitaire ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk onderdeel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Net zoals VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversaire Road-University Development Cooperation) middelen ontvangt voor de universitaire samenwerking met Vlaamse universiteiten, ontvangt CIUF-CUD (Conseil Interuniversitaire de la Communauté française-Commission universitaire pour le Développement) deze voor samenwerking met de Franstalige universiteiten.…

Raad van de Europese Unie – Standpunten van België – Consensus met de gewesten of gemeenschappen

Schriftelijke vraag van de heer Bert Anciaux Vraag : Niet alleen de federale overheid draagt verantwoordelijkheid voor buitenlandse aangelegenheden. Ook de gewesten en gemeenschappen zijn voor hun eigen bevoegdheden verantwoordelijk voor internationale relaties. Gezien de beleidscompetenties van de Europese Unie (EU), waarvan er vele in België werden gedecentraliseerd, zijn de gewesten en de gemeenschappen nauw…

Le mécanisme d’initiative citoyenne européenne

Question écrite de M. Richard Miller Question : En rapprochant le citoyen du processus décisionnel européen, l’initiative citoyenne constitue, à n’en pas douter, un instrument pertinent contre le déficit démocratique en général, et contre le déficit de clarté dont souffre particulièrement l’Union européenne (UE) aux yeux des citoyens : je m’en réjouis, d’autant plus que…