Olivier Chastel : « Het Trio Spanje-België-Hongarije moet een inspiratiebron zijn voor de volgende voorzitterschappen van de EU-raad »

Op 29 juni hielden de Ministers van Europese zaken van het Trio Spanje-België-Hongarije hun laatste vergadering om de periode van 1 januari 2010 tot 30 juni 2011 te evalueren. Tijdens de laatste 18 maanden hebben de respectievelijke voorzitterschappen van de EU-raad van Spanje, België en Hongarije bewezen dat de samenwerking in trio tot goede resultaten…

Olivier Chastel : « Le Trio Espagne-Belgique-Hongrie doit inspirer les prochaines présidences du Conseil de l’UE »

Ce 29 juin a eu lieu à Budapest la dernière réunion entre les Ministres chargés des Affaires européennes du Trio Espagne-Belgique-Hongrie. Ceux-ci ont fait le point sur les résultats engrangés du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011. Durant les 18 derniers mois, les Présidences espagnole, belge et hongroise du Conseil de l’Union européenne ont…

Olivier Chastel : België bevestigt opnieuw haar wil om van het universeel recht op gezondheid een prioriteit te maken

Op 27 juni ontmoette de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, vertegenwoordigers van het actieplatform Gezondheid en Solidariteit. Dit platform is samengesteld uit verschillende organisaties, waaronder Oxfam Solidariteit, de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten, 11.11.11, het ACW,… Minister Chastel heeft tijdens het onderhoud benadrukt dat gezondheid een belangrijke plaats inneemt in onze Ontwikkelingssamenwerking. In 12 van de…

Olivier Chastel : La Belgique réaffirme sa volonté de faire du droit universel à la santé une de ses priorités

Ce 27 juin, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel a rencontré des représentants de la plateforme d’action Santé et Solidarité. Cette plateforme est composée de nombreuses organisations dont Oxfam Solidarité, l’Alliance pour les mutualités chrétiennes, le CNCD, 11.11.11, le Monde selon les Femmes,… Lors de cet entretien, le Ministre a insisté sur…

Steven Vanackere en Olivier Chastel over het vonnis na afloop van het proces van de vermoedelijke moordenaars van Floribert Chebeya

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel hebben kennis genomen van het vonnis dat gisteren in de Democratische Republiek Congo (DRC) werd uitgesproken, na afloop van het proces van de vermoedelijke moordenaars van mensenrechtenactivist Floribert Chebeya en zijn chauffeur Fidèle Bazana van de NGO « Voix des…

Steven Vanackere et Olivier Chastel sur le verdict prononcé en RDC à l’issue du procès des assasins présumés de Floribert Chebeya

Le Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere et le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel ont pris connaissance du verdict prononcé hier en République démocratique du Congo (RDC), à l’issue du procès des assassins présumés du défenseur des droits de l’homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidèle Bazana de…

De samenwerking tussen ngo’s en privébedrijven

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag : Om opnieuw een evenwicht te creëren tussen het noorden en het zuiden is economische groei en handel een belangrijke voorwaarde. Vanuit dit idee is het noodzakelijk om het bedrijfsleven voldoende kansen te bieden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het CFP (Corporate Funding Programme) is hier een voorbeeld…