Democratische Republiek Congo (DRC) – Kwijtschelding van de schulden – Voorwaarden

Schriftelijke vraag van de heer Bert Anciaux  Vraag : De federale regering besliste om ruim 23 miljoen euro schulden van de Democratische Republiek Congo (DRC) kwijt te schelden.  De kwijtschelding behelst  » zowel het kapitaal als de intresten op leningen  » van de Algemene Administratie voor ontwikkelingssamenwerking uit de jaren 1985 tot 1988, goed voor…