De opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding

Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut, mevrouw Elke Sleurs en mevrouw Marie Arena Vraag : Mevrouw Cécile Thibaut (Ecolo). – Het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding, opgericht in januari 2002 is nu de belangrijkste financieringsbron van de programma’s ter bestrijding van die ziektes. Het Wereldfonds verschaft bijdragen voor een totaal bedrag van meer dan…

La suspension par la Belgique de sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Question orale de Mmes Cécile Thibaut, Elke Sleurs et Marie Arena Question : Mme Cécile Thibaut (Ecolo). – Créé en janvier 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est devenu la principale source de financement des programmes de lutte contre ces maladies. Le Fonds mondial apporte un financement…

Wereldfonds voor de bestrijding van Aids : België wacht het resultaat van de audits af

Na vermoedens van verduistering in bepaalde landen, heeft het Wereldsfonds voor de bestrijding van Aids, tuberculose en malaria begin 2011 beslist om de situatie te laten doorlichten door een groep internationale experts. Het verslag van deze groep, dat verwacht werd voor mei, zal waarschijnlijk pas in september beschikbaar zijn. Daarnaast heeft de Europese Commissie niet…