Vraag van mevrouw Sonja Becq

Vraag van mevrouw Sonja Becq Vraag : Een nieuwe studie over het geweld op vrouwen in de Democratische Republiek Congo spreek over 1.153 slachtoffers per dag. Elk uur worden er dus 48 vrouwen verkracht. Dinsdag werd de gynaecoloog Denis Mukwege gelauwerd met de Koning Boudewijnprijs voor zijn hulp aan de slachtoffers. De heer Mukwege is…

Het Agricongoproject

Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d’Oppuers Vraag : Het project Agricongo voor de ondersteuning van het lobbywerk van de landbouwers en de opbouw van landbouwersorganisaties op provinciaal en op nationaal niveau in de DRC, zou naar ik verneem door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) zijn geëvalueerd en heeft van de Inspectie van Financiën een negatief…

De Europese wetgeving inzake zaden

Vraag van de heer Patrick Moriau Vraag : Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Boerenstrijd op 17 april jongstleden hebben meer dan vijftig Europese organisaties opgeroepen tot acties voor de vrije toegang tot zaaigoed en tegen het belemmeren daarvan door een aantal multinationals. De Europese Commissie wil één enkele wetgeving met een centrale…

Le projet Agricongo

Question de Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers Question : Selon mes informations, le projet "Agricongo", projet d’appui au plaidoyer agricole et à la structuration paysanne provinciale et nationale en RDC, a été évalué par la DG Coopération au développement et a reçu un avis négatif de l’Inspection des Finances. Le comité d’évaluation auprès de l’ambassade…