Olivier Chastel verheugd over de ondertekening van het Samenwerkingsprogramma tussen Rwanda en België

Op 18 mei werd in Kigali het nieuwe bilaterale Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) tussen Rwanda en België voor 2011-2014. « Ik ben blij dat dit akkoord getekend werd. We hebben beslist ons te concentreren op drie sectoren die een evenwicht tussen de Rwandese prioriteiten en de Belgische expertise vormen: gezondheid, energie en decentralisering. », zei Minister…

Olivier Chastel se réjouit de la signature du Programme de Coopération entre le Rwanda et la Belgique

Ce 18 mai a été signé à Kigali le nouveau Programme indicatif de Coopération (PIC) bilatérale établi entre le Rwanda et la Belgique pour 2011-2014. « Je me réjouis de la signature de cet accord. Nous avons décidé de nous concentrer sur trois secteurs la santé, l’énergie et la décentralisation qui représentent un équilibre entre…

Onderwijs in Uganda

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag : Uganda is één van de achttien partnerlanden van België. Eén van de millenniumdoelstellingen is om ervoor te zorgen dat de kinderen in ontwikkelingslanden een ruime toegang kunnen krijgen tot scholen om ondermeer de geletterdheid te laten toenemen. 1. Welk percentage van het ontwikkelingsbudget werd de afgelopen…

Federale overheidsdiensten (FOD’s) – Programmatorische overheidsdiensten (POD’s) – Beleidscellen en secretariaten – Participatie van mensen met een beperking

Schriftelijke vraag van de heer Bert Anciaux Vraag : Elk beleid gericht op gelijke kansen, beoogt een optimale participatie van mensen met beperkingen aan het maatschappelijk leven in het algemeen en aan de arbeidsmarkt in het bijzonder. Om deze essentiële doelstelling te bereiken mag men van alle overheden een inspirerend voorbeeld en een voortrekkersrol verwachten.…

L’enseignement en Ouganda

Question écrite de M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Question : L’Ouganda est un des dix-huit pays partenaires de la Belgique. Parmi les objectifs du millénaire pour le développement figure l’accès universel à l’enseignement primaire pour les enfants des pays en voie de développement dans le but notamment d’augmenter le taux d’alphabétisation. 1. Quel est le pourcentage…