Olivier Chastel participe à l’Assemblée générale de BIO

La Belgique suit avec inquiétude depuis de nombreux mois la proposition de loi de l’Honorable David Bahati pour la pénalisation de l’homosexualité. Même si il s’agit d’une proposition de loi d’un parlementaire et que le débat Ce jeudi 12 mai, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel a participé à l’Assemblée Générale de…

De stemming van het wetsvoorstel voor strengere straffen voor homoseksualiteit zou een toekomstig samenwerkingsakkoord met Oeganda op de helling zetten

Vanmiddag werd Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel tijdens de plenaire zitting van de Senaat geïnterpelleerd over de stemming van het Oegandese wetsvoorstel dat homoseksualiteit strafbaar wil maken. Het voorstel werd door de Oegandese parlementsleden besproken in een commissie, waarop, onder druk van de burgermaatschappij en de internationale gemeenschap, de doodstraf uit de tekst werd geschrapt,.…

Le vote de la proposition de loi pénalisant l’homosexualité en Ouganda serait de nature à remettre en cause un futur accord de coopération avec l’Ouganda

Cet après-midi, le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel est interpellé en séance plénière du Sénat sur le vote de la proposition de loi pénalisant l’homosexualité en Ouganda. Cette proposition a été discutée par les parlementaires ougandais en commission hier et la peine de mort a été retirée du texte, sous la pression…

Het recht op gezondheid

Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman Vraag : Eergisteren had in het parlement een rondetafel plaats over ‘Het recht op gezondheid en gezondheidszorg voor iedereen’. Het actieplatform Gezondheid en solidariteit, gesteund door verschillende sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en universiteiten, organiseerde deze bijeenkomst om een charter aan het grote publiek voor te stellen en aan de…

De antihomowet in Uganda

Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe Vraag : Een dezer dagen zou in het Ugandese parlement de Anti-Homosexuality Bill worden goedgekeurd. Die wet beoogt de strafbaarheid van homoseksualiteit, die in Uganda reeds is verboden, verder uit te breiden. Er zouden zware straffen – tot zelfs de doodstraf – worden ingevoerd voor homoseksuelen of mensen…

Le droit à la santé

Question orale de Mme Marleen Temmerman Question : Avant-hier s’est tenue au parlement une table ronde sur « le droit à la santé et aux soins de santé pour tous ». La plate-forme d’action Santé et solidarité a organisé cette réunion, avec le soutien de différents partenaires sociaux, d’organisations non gouvernementales et d’universités, afin de…