Olivier Chastel : « onze ontwikkelingssamenwerking met Burundi op kruissnelheid »

Op vrijdag 22 april ontmoette Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel, samen met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, de tweede Vice-President van Burundi, Gervais Rufyikiri. Het was het eerste bezoek van een Burundese vooraanstaande politicus sinds de verkiezingen van 2010. Minister Olivier Chastel toonde zich verheugd over de grote vooruitgang die de laatste maanden in…

Olivier Chastel : « notre coopération au développement a atteint sa vitesse de croisière avec le Burundi

Ce vendredi 22 avril, le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel a rencontré, en présence du Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, le Deuxième Vice-Président du Burundi M. Gervais Rufyikiri. Il s’agissait de la première visite en Belgique d’un haut dirigeant burundais depuis les élections générales de 2010. Le Ministre Olivier Chastel s’est…

Olivier Chastel : België is verheugd over de vooruitgang die door Kroatië geboekt werd maar veel rest nog te doen in het vooruitzicht van zijn toetreding tot de EU

Op 18 april heeft de Minister belast met Europese Zaken, Olivier Chastel zijn Kroatische homoloog, de heer Andrej Plenkovic ontvangen. Tijdens het onderhoud heeft de minister de Belgische steun aan het principe van toetreding van de landen in de Westelijke Balkan, en meer bepaald van Kroatië, bevestigd « Het dossier van de EU-uitbreiding is trouwens…

Olivier Chastel : la Belgique se félicite des progrès accomplis par la Croatie mais beaucoup reste à faire en vue de son adhésion à l’UE

Ce 18 avril, le Ministre en charge des Affaires européennes Olivier Chastel a reçu son homologue croate, M. Andrej Plenkovic. Lors de cet entretien bilatéral, le Ministre a confirmé le soutien belge au principe de l’adhésion des pays des Balkans occidentaux et plus particulièrement de la Croatie. « Le dossier de l’élargissement a d’ailleurs été…