Olivier Chastel verheugd over de beslissing van de Congolese regering om de aardolieprospectie in het Virunga-park in de RDC op te schorten

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel heeft donderdag kennis genomen van de aankondiging van de Congolese Minister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Toerisme, José Endundo, dat de aardolieprospectie in het Nationaal Park Virunga zal worden opgeschort Het olieprospectieproject in « blok V » is een aardolieconcessie die werd toegekend aan een consortium van drie ondernemingen: Soco (uitvoerende…

Olivier Chastel se réjouit de la décision du gouvernement congolais de suspendre la prospection pétrolière dans le parc des Virunga en RDC

Le Ministre de la Coopération au Développement, Olivier Chastel, a pris connaissance, ce jeudi, de l’annonce du Ministre congolais de l’Environnement, Conservation de Nature et Tourisme, Monsieur José Endundo, de la suspension de la prospection pétrolière dans le Parc National des Virunga. Le projet d’exploration pétrolière dans le « bloc V » est une concession…

Ontmoeting met de Algemeen Directeur van de FAO, Jacques Diouf

Vandaag, vrijdag 11 maart, hebben de Minister van Landbouw, Sabine Laruelle, en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, samen met Eerste Minister Yves Leterme een ontmoeting gehad met de Algemeen Directeur van de FAO, de VN-organisatie voor voedsel en landbouw. Via haar operationele activiteiten, wil de FAO de capaciteiten van de lokale landbouwers in ontwikkelingslanden…

Entretien avec le Directeur général de la FAO, Jacques Diouf

Ce vendredi 11 mars, la Ministre de l’Agriculture, Sabine Laruelle et le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel ont rencontré le Directeur général de la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, aux côtés du Premier Ministre Yves Leterme. Via ses activités opérationnelles, la FAO vise à renforcer les capacités des…

Olivier Chastel neemt deel aan de Workshop over de toepassing van het internemarktrecht

Op 11 maart nam Olivier Chastel, de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese zaken, deel aan de Workshop over de toepassing van het internemarktrecht, waaraan ook Europees Commissaris Michel Barnier deelnam. Dankzij deze bijeenkomsten van experts op Europees niveau en op het niveau van de lidstaten kunnen goede praktijken worden uitgewisseld en besproken om zo…

Olivier Chastel a participé au Workshop sur l’application du droit du marché intérieur

Ce 11 mars, Olivier Chastel, Ministre de la Coopération au développement, en charge des Affaires européennes, a participé au Workshop sur l’application du droit du marché intérieur, en présence du Commissaire européen Michel Barnier. Ces rencontres entre experts tant au niveau européen qu’au niveau des Etats-membres permettent d’échanger et de discuter des bonnes pratiques et…

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel versterkt steun aan plattelandsvrouwen in het Zuiden

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart wil Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel oproepen tot aandacht voor het lot van plattelandsvrouwen in het Zuiden. In ontwikkelingslanden doen vrouwen in landelijke gebieden het meeste werk om te zorgen dat er voedsel op tafel komt : ze bewerken het veld, maar ze halen ook water, sprokkelen…