Informele raad Ontwikkelingssamenwerking: Olivier Chastel legt de nadruk op de kwetsbaarste landen

Olivier Chastel nam vandaag deel aan zijn eerste Informele raad Ontwikkelingssamenwerking als Minister van Ontwikkelingssamenwerking. De bijeenkomst was onder meer gewijd aan het Groenboek EU-ontwikkelingsbeleid en aan de financiële vooruitzichten van de Unie. Minister Olivier Chastel sprak over het Groenboek EU-ontwikkelingsbeleid, dat in november 2010 door de Europese Commissie werd voorgesteld en dat moet leiden…

Conseil informel Coopération au développement : Olivier Chastel met l’accent sur les pays les plus vulnérables

Olivier Chastel a participé à son premier Conseil informel en tant que Ministre de la Coopération au développement. La réunion était consacrée notamment au Livre vert sur la politique européenne de développement et aux perspectives financières de l’Union. Le Ministre Olivier Chastel est intervenu sur le Livre vert sur la politique européenne de développement, présenté…

« Laten we institutionele spanningen vermijden en de dialoog tussen de EU-raad en het Europees Parlement voortzetten! »

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese zaken, Olivier Chastel, nam in de marge van de Raad Algemene zaken deel aan de informele lunch van Ministers van Europese zaken. Deze lunch werd georganiseerd door het Hongaarse EU-voorzitterschap. De relaties tussen de Raad en het Europees Parlement waren het gespreksonderwerp. Het gesprek ging over de concordantietabellen…

« Evitons les tensions institutionnelles et poursuivons le dialogue entre le Conseil de l’UE et le Parlement européen ! »

Le Ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes, Olivier Chastel a participé, en marge du Conseil affaires générales, au déjeuner informel des Ministres des Affaires européennes organisé par la Présidence hongroise de l’UE. Les relations entre le Conseil et le Parlement Européen constituaient le thème de discussion. La discussion a porté sur…

Eerste Ministerraad voor Olivier Chastel als Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese zaken

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese zaken, Olivier Chastel, heeft vrijdag in de Ministerraad een overzicht gegeven van de nieuwe engagementen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en meer uitleg gegeven over de stand van zaken inzake de omzetting van Europese richtlijnen. « In het kader van de lopende zaken zijn discipline en budgettaire voorzichtigheid geboden.…

Premier Conseil des Ministres pour Olivier Chastel en tant que Ministre de la Coopération au développement, chargé des affaires européennes

Le Ministre de la Coopération au développement, chargé des affaires européennes Olivier Chastel a fait le point en Conseil des Ministres ce vendredi sur les nouveaux engagements de la Coopération belge au développement ainsi que sur la transposition des directives européennes. « Dans le cadre des affaires courantes, une discipline et une prudence budgétaire sont…