Debat over veiligheid en defensie in het Europees Parlement : Chastel ontvouwt de opportuniteiten van het Verdrag van Lissabon

Op 28 september hebben de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement en haar subcommissie Veiligheid en Defensie deelgenomen aan een interparlementaire vergadering, samen met de vertegenwoordigers van de nationale parlementen. De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Olivier Chastel, heeft namens de Hoge Vertegenwoordigster Cathy Aston op deze vergadering een overzicht gegeven van de opportuniteiten van…

Olivier Chastel présente les opportunités du Traité de Lisbonne dans le cadre d’un débat sur la sécurité et la défense au Parlement européen

Ce 28 septembre a eu lieu une réunion interparlementaire regroupant la commission Affaires étrangères du Parlement européen et sa sous-commission Sécurité Défense, ainsi que des représentants des parlements nationaux. Le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel a ainsi donné, au nom de la Haute Représentante Cathy Ashton, un aperçu des opportunités offertes par le…

Plenaire zitting van het Europese Parlement: grote stappen voorwaarts voor het Belgische voorzitterschap

Op 21 en 22 woonde ik de plenaire zitting van het Europese Parlement bij. Ik vertegenwoordigde er het Voorzitterschap van de Raad van de EU. Op de agenda van de plenaire vergadering stonden belangrijke onderwerpen. De Voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, kwam de besluiten van de Buitengewone Europese Raad van 16 voorstellen.…

Session plénière du Parlement européen : de grands pas en avant pour la Présidence belge

Ces 21 et 22 septembre, j’ai assisté à la session plénière du Parlement européen et y ai représenté la Présidence du Conseil de l’UE. D’importants sujets étaient inscrits à l’ordre du jour de la plénière. Le Président du Conseil européen Herman Van Rompuy est venu présenter les conclusions du Conseil européen extraordinaire du 16 septembre…