Olivier Chastel wil een efficiëntere samenwerking tussen de Raad van de EU en het Europees Parlement

Op vrijdag 17 september nam Staatssecretaris Olivier Chastel, samen met Eerste Minister Yves Leterme en de Voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, deel aan een eerste werkvergadering over de versterking van de relatie tussen de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. De prioriteiten inzake de Europese Dienst voor Extern Optreden, het…

Réunion de travail entre la Présidence belge et le Président du Parlement européen

Ce vendredi 17 septembre, le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a participé, avec le Premier Ministre Yves Leterme et le Président du Parlement européen Jerzy Buzek, à une première réunion de travail sur le renforcement de la relation entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen. Les priorités relatives au service européen pour l’action…

Olivier Chastel toont zich optimistisch over een inwerkingtreding van het burgerinitiatief

Sinds de invoegetreding van het Verdrag van Lissabon, is er voor de Europese burgers nog een instrument bijgekomen waarmee ze kunnen deelnemen aan het beleid van de Europese Unie: het burgerinitiatief. Dankzij dit nieuwe recht zullen Europese burgers aan de Europese Commissie kunnen vragen om een wetsvoorstel in te dienen. Om de inwerkingstelling van dit…

Olivier Chastel, optimiste sur l’entrée en vigueur de l’initiative citoyenne

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, « l’initiative citoyenne » s’est ajoutée à un ensemble d’instruments mis à la disposition des citoyens européens pour s’impliquer dans la politique de l’Union européenne. Grâce à ce nouveau droit, les Européens pourront demander à la Commission européenne de présenter une proposition législative. Afin de mettre en…

Voor een betere samenwerking tussen het Voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement

De Staatssecretaris voor Europese zaken ontmoette op 14 september Europees parlementslid Klaus-Heiner Lehne, die ook voorzitter is van de Conferentie van voorzitters van de commissies van het Europees Parlement. Dit onderhoud volgde op het idee dat ontstond tijdens de ontmoeting tussen het Belgisch Voorzitterschap en de Conferentie van Voorzitters in juni 2010, om de banden…