Wapenuitvoer : Olivier Chastel antwoordt in naam van Cathy Ashton, de Hoge Vertegenwoordigster

In het kader van de open vragen met debat tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement, heeft de Hoge Vertegenwoordigster, Catherine Ashton, het Belgisch Voorzitterschap gevraagd om haar te vervangen voor de kwestie van de wapenuitvoer. Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel wees op de voortrekkersrol die de Europese unie speelt bij de controle…

Exportations d’armes : Olivier Chastel répond au nom de Cathy Ashton, Haute Représentante

Dans le cadre des questions ouvertes avec débats en séance plénière du Parlement européen, la Haute Représentante Catherine Ashton a demandé à la Présidence belge de la remplacer sur la question relative aux exportations d’armements. Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a ainsi rappelé le rôle de premier plan joué par l’Union européenne…