Présentation des enjeux de la Présidence belge du Conseil devant la Commission AFCO

Le mardi 13 juillet 2010 dès 9h, le Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes Olivier Chastel présentera, devant la Commission AFCO du Parlement Européen (affaires constitutionnelles), le programme de la présidence belge du Conseil de l’UE. En effet, au cours du mois de juillet et en septembre, les ministres belges qui assurent la Présidence d’une des…

Olivier Chastel bevestigt dat er nog veel moet gebeuren voor de omzetting van de Europese richtlijnen

In overleg met de Minister van Buitenlandse zaken, Steven Vanackere, heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel zijn collega’s op de Ministerraad een stand van zaken gegeven betreffende de omzetting en uitvoering van Europees recht in Belgisch recht. Olivier Chastel zei dat « sinds de Ministerraad van 19 mei 2010, 8 richtlijnen werden omgezet en…

Olivier Chastel affirme qu’il reste beaucoup à faire en matière de transposition des directives européennes

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a présenté à ses collègues du Conseil des ministres l’état d’avancement en matière de transposition et de mise en œuvre du droit européen dans le droit belge. Olivier Chastel a indiqué que « depuis le Conseil des…

Eerste informele ontmoeting van de Ministers en Staatssecretarissen voor Europese zaken in het kader van het Belgisch Voorzitterschap

Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel heeft vandaag 8 juli de Ministers en Staatssecretarissen voor Europese zaken in Brussel verwelkomd. « Ik wou twee thema’s bespreken met mijn Europese collega’s : allereerst de prioriteiten van ons Voorzitterschap en vooral enkele prioritaire dossiers waarin we concrete resultaten willen boeken, en daarna ook de relaties tussen de…