Olivier Chastel bevestigt dat er nog veel moet gebeuren voor de omzetting van de Europese richtlijnen

In overleg met de Minister van Buitenlandse zaken, Steven Vanackere, heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel zijn collega’s op de Ministerraad een stand van zaken gegeven betreffende de omzetting en uitvoering van Europees recht in Belgisch recht. Olivier Chastel zei dat « sinds de Ministerraad van 19 mei 2010, 8 richtlijnen werden omgezet en…

Olivier Chastel affirme qu’il reste beaucoup à faire en matière de transposition des directives européennes

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a présenté à ses collègues du Conseil des ministres l’état d’avancement en matière de transposition et de mise en œuvre du droit européen dans le droit belge. Olivier Chastel a indiqué que « depuis le Conseil des…

Eerste informele ontmoeting van de Ministers en Staatssecretarissen voor Europese zaken in het kader van het Belgisch Voorzitterschap

Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel heeft vandaag 8 juli de Ministers en Staatssecretarissen voor Europese zaken in Brussel verwelkomd. « Ik wou twee thema’s bespreken met mijn Europese collega’s : allereerst de prioriteiten van ons Voorzitterschap en vooral enkele prioritaire dossiers waarin we concrete resultaten willen boeken, en daarna ook de relaties tussen de…

Première rencontre informelle des Ministres et Secrétaires d’Etat aux Affaires européennes dans le cadre de la Présidence belge

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a réuni les Ministres et Secrétaires d’Etat en charge des Affaires européennes ce 8 juillet à Bruxelles. « J’ai souhaité aborder deux thèmes avec mes homologues européens : dans un premier temps, les priorités de notre Présidence et en particulier certains dossiers prioritaires pour lesquels nous espérons…