Ontmoeting met de Voorzitter van het Europees Parlement en ondertekening van de eerste wetgevingshandelingen onder Belgisch voorzitterschap

Vandaag, 7 juli, zijn de Eerste Minister Yves Leterme, de Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en ikzelf naar het Europees Parlement in Straatsburg gereisd voor de voorstelling van het programma van het Belgisch voorzitterschap aan de Europese afgevaardigden. Buiten het kader van de plenaire vergadering, heb ik met de Voorzitter van het Europees Parlement…

Rencontre avec le Président du Parlement européen et signatures des premiers actes législatifs sous Présidence belge – Strasbourg

Ce 7 juillet, le Premier Ministre Yves Leterme, le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere et moi-même nous sommes rendus au Parlement européen à Strasbourg pour la présentation du programme belge de la Présidence aux Députés européens. En marge de la séance plénière, j’ai eu un entretien bilatéral avec le Président du Parlement européen, Mr…

Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel stelt de prioriteiten van het programma van het Belgisch Voorzitterschap voor aan de COSAC

Op 5 juli stelde Staatssecretaris Olivier Chastel het programma van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese unie voor aan de Conferentie van Commissies voor de Communautaire aangelegenheden. De COSAC is een samenwerkingsorgaan dat de nationale parlementscommissies bevoegd voor Europese zaken en vertegenwoordigers van het Europees Parlement samenbrengt. Deze vergaderingen worden meestal gehouden…

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel présente les priorités du programme de la Présidence belge devant la COSAC

Ce 5 juillet, le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a présenté le programme de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne devant la Conférence des organes spécialisés en affaires communautaires. La COSAC est un organe de coopération réunissant les commissions des parlements nationaux spécialisées dans les affaires européennes et des représentants du Parlement européen. Ces…