Het Europees voorzitterschap brengt de Belgische creativiteit voor het voetlicht

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel zullen op 1 juli, samen met de vertegenwoordigers van de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschappen en van « Spullenhulp » vzw, de tentoonstelling « Fashion & Design – Second Hand Second Life » inhuldigen, in aanwezigheid van de Voorzitter…

La Présidence européenne met la créativité belge à l’honneur

Le Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere et le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel, ainsi que les représentants des Communautés française, flamande et germanophone, et de l’asbl « Les Petits Riens », inaugureront ce 1er juillet l’exposition « Fashion & Design – Second Hand Second Life », en présence du…