Olivier Chastel ontmoet de leden van de Commissie AFCO van het Europees Parlement

Op dinsdag 11 mei ontving Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel, samen met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, de Europese parlementsleden die deel uitmaken van de parlementaire commissie constitutionele aangelegenheden (AFCO). De commissie AFCO is bevoegd voor kwesties met betrekking tot de institutionele aspecten, de uitvoering van het Verdrag van Lissabon, de gevolgen betreffende…