Best of Belgium : Justine Henin en Kim Clijsters spelen tegen elkaar tijdens een exhibitiematch voor de opening van het Belgisch Voorzitterschap

Yves Leterme en Olivier Chastel hebben, samen met Kim Clijsters en Justine Henin, aangekondigd dat de ontmoeting tussen de twee wereldberoemde Belgische kampioenen zal plaatsvinden op 8 juli. Best of Belgium zal het openingsevenement voor het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie in schoonheid afsluiten, minder dan een week na de festiviteiten die op 1,…

Best of Belgium : Justine Henin et Kim Clijsters s’affronteront lors d’un match d’exhibition pour l’ouverture de la Présidence belge

Yves Leterme et Olivier Chastel, en compagnie de Kim Clijsters et de Justine Henin, ont annoncé que la rencontre entre les deux championnes belges mondialement connues aura lieu le 8 juillet. Best of Belgium clôturera en beauté l’événement d’ouverture de la Présidence belge de l’Union Européenne moins d’une semaine après les festivités du 1er, 2…

Olivier Chastel geeft de Ministerraad een overzicht van de omzetting en uitvoering van Europees recht in Belgisch recht

Op vrijdag 2 april stelde Olivier Chastel, samen met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, een evaluatie voor van de individuele fiches die tijdens de laatste Ministerraad van 25 maart werden ingediend. De Staatssecretaris voor Europese zaken hecht veel belang aan dit dossier. « Aangezien de resultaten van het scorebord van mei 2010 worden gepubliceerd…

Olivier Chastel fait le point en Conseil des Ministres sur l’état de la transposition et de la mise en œuvre du droit européen en droit belge

Ce vendredi 2 avril, Olivier Chastel, en collaboration avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, a fait l’évaluation des fiches individuelles déposées lors du dernier Conseil des Ministres du 25 mars dernier. Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes attache beaucoup d’importance à ce dossier. « Vu que les résultats du tableau d’affichage de mai…

Commissie Buitenlandse betrekkingen van de Kamer : Olivier Chastel : meer dan 3/4 van de ingediende projecten zullen het label van het Belgische EU-Voorzitterschap krijgen

In zijn antwoord op een vraag van Volksvertegenwoordigster Marie Arena over de gesubsidieerde projecten in het kader van het Belgisch EU-Voorzitterschap, heeft de Staatssecretaris voor Europese zaken meer uitleg gegeven over de procedure voor de toekenning van het label aan privéprojecten. Olivier Chastel herinnerde in de Commissie Buitenlandse betrekkingen aan de toekenningscriteria voor het label.…