Digitalisering van de Belgische grenzen: Staatssecretaris Bernard Clerfayt overhandigt de DVD’s aan Olivier Chastel

In het kader van de samenwerking tussen de FOD Buitenlandse zaken en de FOD Financiën voor het project EuroBoundaries, heeft de Staatssecretaris voor de Modernisering van de FOD Financiën, Bernard Clerfayt, de gescande en gedigitaliseerde documenten met betrekking tot de Belgische landsgrenzen tijdens een officiële ceremonie in het Hôtel des Finances overhandigd aan de Staatssecretaris…

Numérisation des frontières de la Belgique: le Secrétaire d’Etat Bernard Clerfayt remet les DVD’s à Olivier Chastel

Suite à la collaboration du SPF Affaires étrangères et du SPF Finances dans le cadre du projet EuroBoundaries, qui a pour objectif la création d’une banque de données précises sur les frontières de l’Europe, le Secrétaire d’Etat à la Modernisation du SPF Finances, Bernard Clerfayt, a remis au Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Olivier Chastel,…

Conseil Affaires générales : intervention du Secrétaire d’Etat Olivier Chastel concernant la stratégie UE2020

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a représenté la Belgique au Conseil Affaires générales qui s’est déroulé à Bruxelles ce 22 mars. A l’agenda de ce Conseil figurait la préparation du Conseil européen des 25 et 26 mars. En effet, le Conseil européen discutera et approuvera en principe le cadre général de la…

Gecombineerde zitting van de Raad Buitenlandse zaken – Algemene zaken : Olivier Chastel wijst nogmaals op de urgentie van een efficiënte Europese Dienst voor Extern Optreden

De Raad heeft de gesprekken over de Europese dienst voor extern optreden voortgezet. De Staatssecretaris voor Europese zaken heeft zijn volle steun betuigd aan de inspanningen van Catherine Ashton om een slagkrachtige Europese dienst voor extern optreden op te richten. « De oprichting en ontplooiing van de EDEO dringen zich inderdaad op. Het zou nuttig…

Session conjointe Conseil Affaires étrangères – Affaires générales : Olivier Chastel rappelle l’urgence d’un Service européen d’action extérieure efficace

Le Conseil a poursuivi les discussions sur le Service européen d’action extérieure. Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes a réitéré son plein soutien à Mme Ashton dans les efforts déployés pour mettre en place un service européen d’action extérieure performant. « En effet, la création et le déploiement du SEAE s’imposent de manière urgente, il…

Haïti, Chili, Afghanistan en het Midden-Oosten op het programma voor Olivier Chastel op de Raad Buitenlandse zaken

Op 22 maart vertegenwoordigde Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel België op de Raad Buitenlandse zaken, ter vervanging van Minister Vanackere, die op prinselijke missie is in India. De Staatssecretaris sprak over de situatie in Haïti, de aardbeving in Chili, de situatie in Afghanistan en het Vredesproces in het Midden-Oosten. Voor wat betreft de situatie…

Haïti, Chili, Afghanistan et Moyen-Orient au programme d’Olivier Chastel au Conseil Affaires étrangères

Ce 22 mars, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a représenté la Belgique au Conseil Affaires étrangères en remplacement du Ministre Vanackere en mission princière en Inde. Celui-ci est intervenu sur la situation en Haïti, le tremblement de terre au Chili, la situation en Afghanistan et le Processus de Paix au Moyen-Orient. Concernant…