Eerste ontmoeting met de Gewest- en Gemeenschapsregeringen over het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie: Olivier Chastel maakt de werkmethode voor het Belgische programma bekend

Op vrijdag 19 maart vond de eerste ontmoeting plaats tussen de federale regering en de gewest- en gemeenschapsregeringen. Deze bijeenkomst was volledig gewijd aan het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Staatssecretaris Olivier Chastel meldde dat er op federaal niveau een budget van 74 miljoen euro werd voorzien, en nog eens 16…

Première rencontre avec les gouvernements régionaux et communautaires sur la Présidence belge de l’Union européenne : Olivier Chastel annonce la méthode de travail pour le programme belge

Ce vendredi 19 mars a eu lieu la première rencontre du Gouvernement fédéral avec les gouvernements régionaux et communautaires, consacrée à la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a rappelé qu’un budget de 74 millions d’euros est prévu au niveau fédéral, 16 millions d’euros ont été budgétés pour les…

Bilaterale ontmoeting tussen de Duitse Staatssecretaris voor Europese zaken Werner Hoyer en Olivier Chastel

Op dinsdag 16 maart werd Staatssecretaris Hoyer ontvangen door zijn Belgische collega Olivier Chastel. Voor de Duitse Staatssecretaris was het zijn eerste officiële ontmoeting sinds zijn aantreden in oktober 2009. Staatssecretaris Olivier Chastel bedankte zijn Duitse collega voor het interessante onderhoud. « De mening van Duitsland is belangrijk voor ons, net voor het begin van…

Rencontre bilatérale entre le Secrétaire d’Etat allemand aux Affaires européennes Werner Hoyer et Olivier Chastel

Ce mardi 16 mars, le Secrétaire d’Etat Werner Hoyer a été reçu par son homologue belge Olivier Chastel. Il s’agissait pour le Secrétaire d’Etat allemand de sa première rencontre officielle depuis son entrée en fonction en octobre 2009. Le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a remercié son homologue allemand pour cette intéressante entrevue. « L’avis de…

Voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap in het Europees Parlement in Straatsburg

Op 9 en 10 maart ging Olivier Chastel naar Straatsburg om er de plenaire zitting van het Europees Parlement bij te wonen en verdere contacten te leggen ter voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de EU-raad. De Staatssecretaris ontmoette er de Belgische Europarlementsleden van de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D).…