Olivier Chastel in het BENELUX-parlement

In het kader van de voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de EU-Raad heeft Olivier Chastel het BENELUX-parlement toegesproken. Het BENELUX-parlement werd in 1955 opgericht en verenigt vertegenwoordigers van de verschillende Kamers van elk land. Zo kunnen België, Nederland en Luxemburg beter samenwerken aan belangrijke onderwerpen, zoals Europa. Het is dus belangrijk de leden van…

Ministerraad : vooruitgang inzake omzetting richtlijnen in Belgisch recht

In overleg met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, heeft Staatssecretaris Olivier Chastel zijn collega’s in de regering een overzicht gegeven van de voortgang inzake de omzetting en de uitvoering van Europees recht in Belgisch recht. De individuele fiches van elke minister werden geëvalueerd. Sinds de laatste Ministerraad van 22 januari, werden 3 richtlijnen omgezet…

Conseil des Ministres : des progrès en matière de transposition de directives dans le droit belge

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a dressé à ses collègues du gouvernement l’état d’avancement en matière de transposition et de mise en œuvre du droit européen dans le droit belge. Il s’agissait d’évaluer les fiches individuelles présentées par chaque ministre. Depuis le dernier Conseil des…