Olivier Chastel vraagt een audiëntie aan bij de nieuwe Permanente President van de Europese Raad

De Staatssecretaris voor Europese zaken, Olivier Chastel, heeft al een audiëntie aangevraagd bij de nieuwe President van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, om hem, samen met zijn Spaanse en Hongaarse ambtgenoten, het programma van het toekomstige Trio-voorzitterschap van de Europese Unie voor te stellen: Spanje – België – Hongarije (1 januari 2010 – 30…

Olivier Chastel demande audience au nouveau Président permanent du Conseil européen

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Olivier Chastel, a déjà demandé une audience au nouveau Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, afin de lui présenter, avec ses homologues espagnols et hongrois, le programme du futur Trio présidentiel de l’Union européenne Espagne – Belgique – Hongrie (1er janvier 2010 – 30 juin 2011). Les Secrétaires…

Volgens Olivier Chastel is dit het beste resultaat ooit voor de omzetting van de Europese richtlijnen

In overleg met de Minister van Buitenlandse zaken Yves Leterme, heeft Olivier Chastel, Staatssecretaris voor Europese zaken, zijn collega’s van de deelgebieden ervan op de hoogte gebracht dat België haar resultaten voor de omzetting van Belgisch recht in Europees recht aanzienlijk verbeterd heeft. « Dit is het beste resultaat ooit, waardoor België onder de Europese…

Pour Olivier Chastel, c’est le meilleur résultat jamais atteint pour la transposition de directives européennes

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Yves Leterme, Olivier Chastel le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, a informé ses collègues des entités fédérées que la Belgique a notablement amélioré ses résultats de transposition du droit européen dans le droit belge. « C’est le meilleur résultat jamais atteint qui permet à la Belgique d’être…

Staatssecretaris Olivier Chastel kondigt aan dat België klaar is voor het Belgisch Voorzitterschap van de EU in juli 2010

Op vrijdag 13 november heeft Olivier Chastel, samen met Eerste minister Herman Van Rompuy en Minister van Buitenlandse zaken Yves Leterme, zijn collega’s op de Ministerraad op de hoogte gebracht van de vooruitgang van de voorbereidingen voor het Voorzitterschap. De Staatssecretaris heeft ook een aantal beslissingen, die noodzakelijk zijn voor de verdere voorbereiding van het…