« We nemen onze verantwoordelijkheid en houden toezicht op het uitgaventempo »

In het licht van de nieuwe ramingen van het Planbureau met betrekking tot de groei in 2014 (daling met 0,3%) heeft Minister van Begroting Olivier Chastel op 10 september een omzendbrief betreffende het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het jaar 2014 bekendgemaakt. Deze beslissing vult de omzendbrief aan betreffende de realisatie van de doelstellingen inzake…