Overlegcomité : Olivier CHASTEL kondigt een Conferentie over de omzetting van de richtlijnen aan tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie

In overleg met de Minister van Buitenlandse zaken, Yves LETERME, heeft Olivier CHASTEL, Staatssecretaris voor Europese zaken, opnieuw de aandacht gevraagd van zijn collega’s bij de deelstaten voor de omzetting en de uitvoering van Europees recht in Belgisch recht. Olivier CHASTEL heeft een update voorgesteld van het aantal richtlijnen waarvoor de volledige omzetting voor 10…

Comité de concertation : Olivier CHASTEL annonce la tenue d’une Conférence sur la transposition des directives durant la présidence belge de l’Union européenne

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Yves LETERME, Olivier CHASTEL, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, a de nouveau sensibilisé ses collègues des entités fédérées à la transposition et la mise en œuvre du droit européen dans le droit belge. Olivier CHASTEL a présenté une mise à jour du nombre de directives dont la…

Olivier CHASTEL leidt de Follow-upgroep belast met de voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de EU

Op vrijdag 9 oktober heeft Olivier CHASTEL, Staatssecretaris voor Europese zaken, de vergadering van de Follow-upgroep, die belast is met de voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de EU, geleid. Tijdens deze vergadering kwamen specifieke onderwerpen aan bod zoals de begroting van het voorzitterschap, het label voor de evenementen , … Ter herinnering: de Follow-upgroep…

Olivier CHASTEL a présidé le groupe de suivi chargé de la préparation de la présidence belge de l’UE

Ce vendredi 9 octobre, Olivier CHASTEL, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, a présidé le groupe de suivi chargé de la préparation de la présidence belge de l’UE. Cette réunion a permis d’évoquer des sujets plus spécifiques comme le budget de la présidence, la labellisation des manifestations,… Pour rappel, le groupe de suivi fut mis en…