Het Trio-voorzitterschap (Spanje-België-Hongarije) keurt het operationeel programma goed

Op maandag 22 juni had de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier CHASTEL in Madrid een ontmoeting met zijn Spaanse en Hongaarse collega’s HH. Diego Lopez GARRIDO en Gabor IVAN. Tijdens deze bijeenkomst hebben de drie Staatssecretarissen de laatste hand gelegd aan het Strategisch kader en aan het gemeenschappelijke Operationeel programma van het Trio-voorzitterschap. Dit operationeel…

Le Trio Présidence (Espagne-Belgique-Hongrie) approuve son programme opérationnel

Ce lundi 22 juin, le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères Olivier CHASTEL a rencontré à Madrid ses homologues espagnols et hongrois, MM. Diego Lopez GARRIDO et Gabor IVAN. Au cours de cette rencontre, les trois Secrétaires d’État ont finalisé le Cadre stratégique ainsi que le Programme opérationnel commun de la présidence en équipe. Ce programme…

Belgisch voorzitterschap van de EU in 2010 : het gemeenschappelijke operationeel ontwerpprogramma is goedgekeurd

De Follow-upgroep, die belast is met de sturing van de voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010, is op woensdag 17 juni samengekomen onder voorzitterschap van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel. De leden van de groep hebben het gemeenschappelijke operationeel ontwerpprogramma van het Trio-voorzitterschap goedgekeurd. Dit…